Tarayıcınız uygun değil! Lütfen Internet Explorer dışında farklı bir tarayıcı kullanın.
Fon Grubu Getirileri
Emeklilik Yatırım Fon Gruplarının Getirileri
Fon Grubu
Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak özel sektör borçlanma araçlarından oluşturulan fonlardan oluşan grup endeksidir.
Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak kamu borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repodan oluşan fonların oluşturduğu grup endeksidir.
Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak kamu tarafından ihraç edilen dış borçlanma araçlarından oluşan fonların dahil olduğu grup endeksidir.
Portföy sınırlamaları itibarıyla diğer türlerden herhangi birine girmeyen fonların dahil olduğu grup endeksidir.
Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik kapsamında oluşturulan ve sadece katılımcılar adına ödenen devlet katkısı tutarının değerlendirildiği fondur.
Fon portföyünün en az %80’i Kurul tarafından uygun görülen bir endeks kapsamındaki varlıkların tümünden ya da örnekleme yoluyla seçilen bir kısmından oluşan ve baz alınan endeks ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısının en az 0,9 olmasını ve endeksteki artış kadar bir getiri elde etmeyi hedefleyen fonların oluşturduğu grup endeksidir.
Portföyünün en az %80’i yatırım fonlarının ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarından oluşan fonların oluşturduğu grup endeksidir.
Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak yerli ve/veya yabancı ihraççıların paylarından oluşan fonların dahil edildiği fon grubu endeksidir.
Her birinin değeri fon portföyünün %20’sinden az olmayacak şekilde, fon portföyünün en az %80’i ortaklık payları, borçlanma araçları, altın ve diğer kıymetli madenler ile kira sertifikalarının en az ikisinden oluşan fonların oluşturduğu grubun endeksidir.
Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan fonların oluşturduğu grubun endeksidir.
Portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan fonların oluşturduğu grup endeksidir.
Fon portföyünün en az %60'ı Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetlerinde veya kira sertifikalarında, en fazla %40'ı TL cinsinden mevduatta, katılma hesabında, ters repoda, Takasbank para piyasası işlemlerinde, borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar ve yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarında, Kurul kaydında bulunan kira sertifikalarında ya da BİST 100 veya BİST Katılım endeksindeki hisse senetlerinde yatırıma yönlendirilen fondur.
Endeks Değerleri
Karşılaştırma için alternatif yatırım araçlarını seçiniz.
Altın
Borsa İstanbul tarafından açıklanan ağırlıklı altın fiyat endeksini göstermektedir.
Borsa
Borsa İstanbul Pay Piyasası için temel endeks olarak kullanılmaktadır. Borsa İstanbul pazarlarında işlem gören, piyasa değeri ve işlem hacmi en yüksek 100 payın ortak performansının ölçülmesi amacıyla oluşturulmuş endeksi göstermektedir.
Borsa İstanbul'da işlem gören ve piyasa değeri ile işlem hacmi en yüksek olan 30 şirketin hisse senedinin ortak performansının ölçülmesiyle oluşmuş endeksi göstermektedir.
Borsa İstanbul'da işlem gören ve Katılım Bankalarının prensiplerine uygun 50 hisse senetinden oluşan borsa endeksidir.
Borsa İstanbul'da işlem gören ve Katılım Bankalarının prensiplerine uygun 30 hisse senetinden oluşan borsa endeksidir.
Devlet Tahvili
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Varlık Kiralama Şirketi tarafından ihale yoluyla ihraç edilen Türk Lirası cinsi Kira Sertifikaları'nı kapsayan endeksi göstermektedir.
Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası'nda (BAP) işlem gören, vadeye kalan gün sayısı 0-729 gün aralığındaki iskontolu ve sabit faizli kuponlu devlet iç borçlanma senetlerinin (DİBS) getirilerini vadeye kalan gün sayısı bazında yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur.
Döviz
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan EURO satış kurunu göstermektedir.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan günlük USD satış kurunu göstermektedir.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan günlük EURO ve USD satış kurları üzerinden oluşturulan (%50 EURO + %50 USD) Döviz Sepeti endeksini göstermektedir.
EGM - BES
Gönüllü BES fonlarının tümünün (faizli/faizsiz) yer aldığı, Devlet Katkısı fonlarının ve Otomatik Katılım Sistemi dahilindeki fonların hesaplamaya dahil edilmediği endekstir.
Sadece faizli Gönüllü BES fonlarının yer aldığı, Devlet Katkısı fonlarının ve Otomatik Katılım Sistemi dahilindeki fonların hesaplamaya dahil edilmediği endekstir.
Sadece faizsiz Gönüllü BES fonlarının yer aldığı, Devlet Katkısı fonlarının ve Otomatik Katılım Sistemi dahilindeki fonların hesaplamaya dahil edilmediği endekstir.
Gönüllü BES fonları ve Devlet Katkısı fonlarının tümünün (faizli/faizsiz) yer aldığı, Otomatik Katılım Sistemi dahilindeki fonların hesaplamaya dahil edilmediği endekstir.
Sadece faizli Gönüllü BES fonları ve faizli Devlet Katkısı fonlarının yer aldığı, Otomatik Katılım Sistemi dahilindeki fonların hesaplamaya dahil edilmediği endekstir.
Sadece faizsiz Gönüllü BES fonları ve faizsiz Devlet Katkısı fonlarının yer aldığı, Otomatik Katılım Sistemi dahilindeki fonların hesaplamaya dahil edilmediği endekstir.
Enflasyon
Tüketici Fiyat Endeksi, gıda, ulaşım, konaklama, sağlık ve haberleşme gibi malları ve hizmetleri içeren bir tüketici sepetindeki fiyat değişimlerini, enflasyonu hesaplamak amacıyla ölçen endekstir.
Gayrimenkul
Konutların gözlemlenebilen özelliklerine bağlı kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla, Türkiye genelini temsil etmek üzere oluşturulan Hedonik Konut Fiyat Endeksi'dir.
Mevduat
1 aya kadar vadeli mevduatlara uygulanan brüt faiz oranlarından Türk Lirası bazında hesaplanan endekstir.
1 aylık vade için dağıtılan brüt kar payı oranlarından, Türk Lirası bazında hesaplanan endekstir.
Repo
Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası'nda (BAP) Repo-Ters Repo Pazarı'nda gerçekleşen gecelik repo işlemlerinin getirisini takip edebilmek amacıyla hesaplanan Brüt Repo endeksini göstermektedir.
Tarih Aralığı
Seçtiğiniz fon grupları ve endeks değerleri için karşılaştırma yapmak istediğiniz tarih aralığını giriniz.
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Sitemizde, hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak egm.org.tr Sitesi Çerez Aydınlatma Metni içindeki hükümleri kabul etmiş sayılacaksınız.
X
İşlem yapılıyor, lütfen bekleyiniz!