Your browser is not supported! Please try a different browser other than Internet Explorer.
EGM-BES Fon Grubu Endeksleri
EGM-BES Fon Grubu Endekslerini inceleyin.
EGM BES Borçlanma Araçları (Özel Sektör) Fon Grubu Endeksi
Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak özel sektör borçlanma araçlarından oluşturulan fonlardan oluşan grup endeksidir.
EGM BES Borçlanma Araçları (TL) Fon Grubu Endeksi
Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak kamu borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repodan oluşan fonların oluşturduğu grup endeksidir.
EGM BES Borçlanma Araçları (YP) Fon Grubu Endeksi
Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak kamu tarafından ihraç edilen dış borçlanma araçlarından oluşan fonların dahil olduğu grup endeksidir.
EGM BES Değişken Fon Grubu Endeksi
Portföy sınırlamaları itibarıyla diğer türlerden herhangi birine girmeyen fonların dahil olduğu grup endeksidir.
EGM BES Endeks Fon Grubu Endeksi
Fon portföyünün en az %80’i Kurul tarafından uygun görülen bir endeks kapsamındaki varlıkların tümünden ya da örnekleme yoluyla seçilen bir kısmından oluşan ve baz alınan endeks ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısının en az 0,9 olmasını ve endeksteki artış kadar bir getiri elde etmeyi hedefleyen fonların oluşturduğu grup endeksidir.
EGM BES Fon Sepeti Fon Grubu Endeksi
Portföyünün en az %80’i yatırım fonlarının ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarından oluşan fonların oluşturduğu grup endeksidir.
EGM BES Hisse Senedi Fon Grubu Endeksi
Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak yerli ve/veya yabancı ihraççıların paylarından oluşan fonların dahil edildiği fon grubu endeksidir.
EGM BES Karma Fon Grubu Endeksi
Her birinin değeri fon portföyünün %20’sinden az olmayacak şekilde, fon portföyünün en az %80’i ortaklık payları, borçlanma araçları, altın ve diğer kıymetli madenler ile kira sertifikalarının en az ikisinden oluşan fonların oluşturduğu grubun endeksidir.
EGM BES Kıymetli Madenler Fon Grubu Endeksi
Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan fonların oluşturduğu grubun endeksidir.
EGM BES Likit Fon Grubu Endeksi
Portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan fonların oluşturduğu grup endeksidir.
EGM BES Standart Fon Grubu Endeksi
Fon portföyünün en az %60'ı Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetlerinde veya kira sertifikalarında, en fazla %40'ı TL cinsinden mevduatta, katılma hesabında, ters repoda, Takasbank para piyasası işlemlerinde, borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar ve yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarında, Kurul kaydında bulunan kira sertifikalarında ya da BİST 100 veya BİST Katılım endeksindeki hisse senetlerinde yatırıma yönlendirilen fondur.
EGM BES Değişken Faizli Fon Grubu Endeksi
Portföy sınırlamaları itibarıyla diğer türlerden herhangi birine girmeyen ve faiz içeren yatırım araçlarının kullanıldığı fonların dahil olduğu grup endeksidir.
EGM BES Değişken Faizsiz Fon Grubu Endeksi
Portföy sınırlamaları itibarıyla diğer türlerden herhangi birine girmeyen ve sadece faiz içermeyen yatırım araçlarının kullanıldığı fonların dahil olduğu grup endeksidir.
EGM BES Faizli Devlet Katkısı Endeksi
02.05.2013=100 olmak üzere 03.05.2013 tarihinden itibaren hesaplanmaya başlanan, Faizli Devlet katkısı fonlarını içerir.
EGM BES Faizsiz Devlet Katkısı Endeksi
02.05.2013=100 olmak üzere 02.05.2013 tarihinden itibaren hesaplanmaya başlanan, Faizsiz Devlet katkısı fonlarını içerir.
EGM BES Hisse Senedi Faizli Fon Grubu Endeksi
Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak yerli ve/veya yabancı ihraççıların paylarından oluşan ve faiz içeren yatırım araçlarının kullanıldığı fonların dahil edildiği fon grubu endeksidir.
EGM BES Hisse Senedi Faizsiz Fon Grubu Endeksi
Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak yerli ve/veya yabancı ihraççıların paylarından oluşan ve sadece faiz içermeyen yatırım araçlarının kullanıldığı fonların dahil edildiği fon grubu endeksidir.
EGM BES Kıymetli Madenler Faizli Fon Grubu Endeksi
Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan ve faiz içeren yatırım araçlarının kullanıldığı fonların oluşturduğu grubun endeksidir.
EGM BES Kıymetli Madenler Faizsiz Fon Grubu Endeksi
Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan ve sadece faiz içermeyen yatırım araçlarının kullanıldığı fonların oluşturduğu grubun endeksidir.
EGM BES Standart Faizli Fon Grubu Endeksi
Bakanlık düzenlemeleri uyarınca, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan katılımcıların birikimlerinin yatırıma yönlendirildiği ve faiz içeren yatırım araçlarının kullanıldığı fonların oluşturulduğu grup endeksidir.
EGM BES Standart Faizsiz Fon Grubu Endeksi
Bakanlık düzenlemeleri uyarınca, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan katılımcıların birikimlerinin yatırıma yönlendirildiği ve sadece faiz içermeyen yatırım araçlarının kullanıldığı fonların oluşturulduğu grup endeksidir.
Fikri Mülkiyet Haklar
İşbu web sitesindeki bütün metin, görüntü, yazılım, hesaplama aracı ve benzeri diğer malzemelerin her türlü telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakları EGM’ye aittir ya da ilgili hak sahibinin izniyle siteye dahil edilmiştir. İşbu web sitesinde bulunan hiçbir bilgi önceden izin alınmaksızın ve kaynak gösterilmeksizin kod ve yazılım da dahil olmak üzere işlenemez, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, yeniden yayımlanamaz ve dağıtılamaz. EGM ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarının ihlaline yol açacak ve web sitesinin çalışmasına engel olabilecek şekilde web sitesinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağınızı, kopyalamayacağınızı, dağıtmayacağınızı, işlemeyeceğinizi, (virüslü dosyaların kullanımı dahil) hiçbir cihaz, yazılım ve sair komut dizileri kullanmayacağınızı kabul ve taahhüt etmektesiniz.
EGM-BES Endeksleri
EGM-BES Endekslerini inceleyin.
Cookies are used on our site to help you get the most out of our services. By using our site, you agree to the terms stipulated by the "Explanatory Note on Cookies", published on our website.
X