Ana Sayfa I Site Haritası I İletişim
Bireysel Emeklilik Sistemi Bilgilendirme Sitesi Emeklilik Gözetim Merkezi
Ara
BES Genel Bilgilendirme Tasarruf Dönemi Emeklilik Dönemi

BES Genel Bilgilendirme

 

Devlet Katkısı

 
 

Bu bölümde sadece Bireysel Emeklilik Sistemine ilişkin bilgilendirme mevcuttur. Otomatik katılıma ilişkin sorularınız için www.egm.org.tr web sitesinde yer alan “Otomatik Katılım” bölümünü incelemeniz gerekmektedir.

Devlet Katkısı

Bireysel emeklilik sisteminde, (işverenler tarafından ödenenler hariç) bireysel emeklilik hesabınıza ödediğiniz katkı paylarının %25’ine karşılık gelen tutar vergi mükellefi olup olmamanıza bakılmaksızın devlet katkısı olarak devlet katkısı hesabınıza ödenir. Bir katılımcının bir takvim yılı içinde alabileceği devlet katkısı tutarı, ilgili yıla ilişkin brüt asgari ücret tutarının %25’ini geçemez. Limit hesabı katılımcı bazında yapılır.

1 Ocak 2013 tarihinden sonra sistemde geçirilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen oranlarda devlet katkısı hesabındaki tutarın bir bölümü veya tamamına hak kazanılacaktır.

1 Ocak 2013’ten Sonra Sistemde Geçirilen Süre Hak Ediş Oranı
3 yıldan 6 yıla kadar

%15

6 yıldan 10 yıla kadar

%35

10 yıl ve daha fazla

%60

Emeklilik, vefat, maluliyet

%100

1 Ocak 2013 tarihinden önce sisteme girmiş olan katılımcıların devlet katkısına hak kazanmaya esas süresinde dikkate alınmak üzere 1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla sistemde bulundukları toplam süreye, bu tarihten itibaren 3 yıl sistemde kalmak koşuluyla 1 Ocak 2016 tarihinde bir defaya mahsus olmak üzere;

a) Sistemde 3 yıldan fazla 6 yıldan az bulunan katılımcılara 1 yıl,
b) Sistemde 6 yıldan fazla 10 yıldan az bulunan katılımcılara 2 yıl,
c) Sistemde 10 yıldan fazla bulunan katılımcılara 3 yıl

süre eklenmiştir.

 
Gri Creative Agency © 2012 Emeklilik Gözetim Merkezi