Ana Sayfa I Site Haritası I İletişim
Bireysel Emeklilik Sistemi Bilgilendirme Sitesi Emeklilik Gözetim Merkezi
Ara
BES Genel Bilgilendirme Tasarruf Dönemi Emeklilik Dönemi

Emeklilik Dönemi

 

PGÖ Hakkında Bilmeniz Gerekenler

 
 

Programlı geri ödeme seçerek emeklilik gelir planına dahil olmadan önce, aşağıdaki konularda yeterince bilgilendirildiğinizden emin olun:

 

 • Emeklilik gelir planında sunulan fonlar ve fon işletim gider kesintisi oranları,
 • Varsa planda sunulan programlı geri ödeme şablonları,
 • Önerilen programlı geri ödeme ve muhtemel ödeme tablosu,
 • Fon dağılımı değişikliği, gelir planları arasındaki plan değişikliği, birikimlerin farklı bir şirkete aktarımı hakları ve bu haklara ilişkin uygulama esasları,
 • Programlı geri ödeme seçeneğinin değiştirilmesine ilişkin esaslar,
 • Birikimlerin tamamen ödenmesine ilişkin esaslar,
 • Programlı geri ödemenin yıllık gelir sigortası alarak emekli olma seçeneğinden farkı,
 • Gelir plana ilişkin ödemelerin sadece bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerle sınırlı olduğu,
 • Geri ödeme planındaki elde edeceğiniz tutarların varsa seçilen endekse veya piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişebileceği.

 

Emeklilik gelir planına sahip olmanız durumunda aşağıdaki haklara sahip olursunuz:

 

 • Ödeme dönemi boyunca gerçekleştirilecek ödeme tutarlarınızı başlangıçta sabit belirleyebilir veya bu tutarların her yıl hesabınızdaki birikime göre yeniden belirlenmesini talep edebilirsiniz,
 • Emeklilik gelir planınızın içermesi durumunda, ödeme dönemi içinde planınızda belirlenen azami tutar veya oranlarda ara ödeme yapılmasını talep edebilirsiniz,
 • Ödemelerinizi emeklilik gelir planınızın uygulama esaslarına bağlı olarak sabit, azalan veya artan şekilde yahut belli bir endekse veya fon pay adedine bağlı olarak belirleyebilirsiniz,
 • Emeklilik gelir planınızın uygulama esaslarına bağlı olarak, hesabınızdaki birikiminizi belirleyeceğiniz emeklilik yatırım fonlarında değerlendirebilirsiniz. Size yapılacak ödemeler, fon dağılım tercihiniz korunacak şekilde gerçekleştirilir,
 • Geri ödeme programı çerçevesinde ödeme dönemlerinizi ve tutarlarınızı yılda en fazla iki defa değiştirebilirsiniz,
 • Birikiminizi farklı bir emeklilik şirketindeki emeklilik gelir planına aktarabilirsiniz.

 

 

 
Gri Creative Agency © 2012 Emeklilik Gözetim Merkezi