Ana Sayfa I Site Haritası I İletişim
Bireysel Emeklilik Sistemi Bilgilendirme Sitesi Emeklilik Gözetim Merkezi
Ara
BES Genel Bilgilendirme Tasarruf Dönemi Emeklilik Dönemi

Tasarruf Dönemi

 

Birikim Aşamasında BES

 
 

Bireysel emeklilik sistemi; gelirinizin belli bir oranını bireysel emeklilik hesabınıza yatırarak birikim yapmanızı ve bu birikiminizi kendi belirlediğiniz emeklilik yatırım fonlarında değerlendirmenizi sağlayan bir sistemdir.

Bireysel Emeklilik Sisteminin Avantajları

Bireysel emeklilik sistemi vefat/maluliyet gibi risk teminatlarını içermediğinden ödediğiniz katkılar varsa planınızda belirtilen yönetim gideri kesintisi yapıldıktan sonra en geç iki iş günü içinde yatırıma yönlendirilir.

Ödediğiniz katkı payı tutarı ne kadar yüksek olursa, emeklilik döneminizde elde edeceğiniz gelirin de o kadar yüksek olması muhtemeldir.

Sisteme ne kadar erken girerseniz, katkı yapacağınız ve birikimlerinizin değerleneceği süre de o kadar uzun olacağından, emeklilik döneminizde elde edeceğiniz gelirin de o kadar yüksek olması beklenmektedir.

Bireysel emeklilik sisteminde, (işverenler tarafından ödenenler hariç) bireysel emeklilik hesabınıza ödediğiniz katkı paylarının %25’ine karşılık gelen tutar devlet katkısı olarak ilgili hesabınıza ödenir.

Yatırım aşamasında ödediğiniz katkı paylarının değerlendirildiği emeklilik yatırım fonlarının kazançları kurumlar vergisinden muaftır.

Birikimlerinizin yatırım tercihini kendiniz belirlediğinizden değişik risk ve getiri düzeyine sahip emeklilik yatırım fonlarına yatırım yapabilirsiniz. Emeklilik döneminizde elde edeceğiniz gelir fon dağılımınıza göre değişecektir; fon dağılım oranı veya tutarınızı yılda 6 kere değiştirebilirsiniz.

İstediğiniz zaman katkı payı ödemeye ara verebilirsiniz. Vadesinde ödenmeyen katkı payını müteakip üç ay içinde ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapmazsanız ödemeye ara verdiğiniz kabul edilir. Ödemeye ara vermeniz halinde ara verme süresi boyunca birikiminizden ara verme yönetim gider kesintisi yapabilir. Bir yıldan fazla ödemeye ara vermeniz durumunda emeklilik gözetim merkezine ödenen sabit giderler birikiminden indirilebilir.

Bireysel Emeklilik Sisteminde Denetim

Sistemin tüm unsurları denetim altındadır. Şirketinizin faaliyetleri Hazine Müsteşarlığı, fonların ve portföy yöneticilerinin faaliyetleri ise Sermaye Piyasası Kurulu tarafından denetlenir. Şirketinizin yıl sonu mali tabloları bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmesi zorunludur. Fonların hesap ve işlemleri ayrıca, yılda en az bir defa bağımsız dış denetime tabidir. Şirketlerin günlük faaliyetleri ise Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından elektronik ortamda izlenir.

Bireysel emeklilik hesaplarınızdaki varlıklarınız, emeklilik şirketinizden bağımsız olarak bir saklama kuruluşunda (Takasbank) saklanmaktadır. Bu hesaplardan günlük olarak fon paylarınızı izleyebilirsiniz.

Sahip olduğunuz emeklilik yatırım fonlarının yönetimini profesyonel portföy yönetim şirketleri yapmaktadır.

 
Gri Creative Agency © 2012 Emeklilik Gözetim Merkezi