Ana Sayfa I Site Haritası I İletişim
Bireysel Emeklilik Sistemi Bilgilendirme Sitesi Emeklilik Gözetim Merkezi
Ara
BES Genel Bilgilendirme Tasarruf Dönemi Emeklilik Dönemi

BES Genel Bilgilendirme

 

Haklarınızı Biliyor musunuz?

 
 

Bu bölümde sadece Bireysel Emeklilik Sistemine ilişkin bilgilendirme mevcuttur. Otomatik katılıma ilişkin sorularınız için www.egm.org.tr web sitesinde yer alan “Otomatik Katılım” bölümünü incelemeniz gerekmektedir.

Cayma Hakkı

Teklif formunu imzalamanızı veya teklifi onaylamanızı müteakip iki ay içinde cayma hakkınızı kullanabilirsiniz. Cayma bildiriminin şirkete ulaşmasını takip eden işgünü verilen ödeme talimatları iptal ettirilir ve katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikim bildirimin şirkete ulaşmasını takip eden 10 iş günü içinde fon toplam gider kesintisi haricinde yapılan diğer tüm kesintilerle birlikte iade edilir. Sözleşmeniz yürürlüğe girdikten sonra cayma hakkını kullanmanız durumunda, varsa getiri tutarı stopaja tabi olur.

dikkat

Teklif formunu imzalamanızı veya teklifi onaylamanızı takip eden iki aydan sonra cayma hakkını kullanamayacağınızı unutmayın.
Bu tarihten sonra sistemden ancak çıkış işlemi yaparak ayrılabilirsiniz.


Plan ve Fon Dağılım Değişikliği

Yılda 4 kere plan değişikliği ve 6 kere birikimlerinizin ve ödediğiniz katkı paylarının fonlar arasındaki dağılım oranlarına veya tutarlarına ilişkin değişiklik yapabilirsiniz.

Ödemeye Ara Verme

İstediğiniz zaman ödemeye ara verebilirsiniz. Vadesinde ödemediğiniz katkı payınızın ödeme tarihini takip eden üç ay içinde, emeklilik hesabınıza herhangi bir ödeme yapmamanız durumunda, ilgili sözleşmenizde ödemeye ara verdiğiniz kabul edilir.

dikkatBu durumda şirketinizin ek yönetim gideri kesintisi yapabileceğini unutmayın.

Birikimlerin Başka Şirkete Aktarımı

Mevcut şirketinizdeki emeklilik sözleşmelerinizi yürürlük tarihinden itibaren en az 2 yıl şirkette kaldıktan sonra, başka şirketten aktarımla düzenlenen sözleşmelerinizi ise en az 1 yıl şirkette kaldıktan sonra başka bir emeklilik şirketine aktarabilirsiniz.

dikkatAktarımla kurulan yeni emeklilik sözleşmesi için giriş aidatı ödemezsiniz. Ancak aktardığınız emeklilik sözleşmenize ait, varsa giriş aidatı borcunuzun birikimlerinizden indirilip indirilmediğini kontrol edin.

Haciz ve Rehinden Muafiyet

Bireysel emeklilik hesabınızdaki fon paylarından sistemde bulunduğunuz ay sayısı ile brüt asgari ücret tutarının çarpımına karşılık gelen birikim tutarınız ve bireysel emeklilik sisteminden emekli olmanız durumunda yapılan yıllık gelir sigortası ödemelerinin haciz, rehin veya iflas tarihinde geçerli brüt asgari ücret tutarına kadar olan kısmı (nafaka borçları hariç olmak üzere) haczedilemez, rehnedilemez ve iflas masasına dahil edilemez.

Aynı şirkette veya farklı şirketlerde birden fazla hesabınız varsa, haczedilemeyecek tutar tüm hesaplarınızdaki toplam tutar üzerinden yapılır.

Varsa işveren grup emeklilik sözleşmesine bağlı olarak açılmış hesabınızdaki birikimler hak kazanma süresi sonuna kadar hesaplamaya dahil edilmez.

 
Gri Creative Agency © 2012 Emeklilik Gözetim Merkezi