Ana Sayfa I Site Haritası I İletişim
Bireysel Emeklilik Sistemi Bilgilendirme Sitesi Emeklilik Gözetim Merkezi
Ara
BES Genel Bilgilendirme Tasarruf Dönemi Emeklilik Dönemi

BES Genel Bilgilendirme

 

Sözleşme Türleri

 
 

Bu bölümde sadece Bireysel Emeklilik Sistemine ilişkin bilgilendirme mevcuttur. Otomatik katılıma ilişkin sorularınız için www.egm.org.tr web sitesinde yer alan “Otomatik Katılım” bölümünü incelemeniz gerekmektedir.

Bireysel Emeklilik Sözleşmesi

Katılımcı ve şirket taraf olarak yer alır, bireysel emeklilik planına bağlı olarak kurulur. Sözleşmeden kaynaklanan haklar kural olarak katılımcı tarafından kullanılır.

Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Sözleşmesi

Sözleşmeden kaynaklanan haklar ilgisine göre katılımcı, sponsor veya işveren tarafından kullanılır.

a) 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun Ek 2 nci ve Geçici 2 nci maddeleri kapsamında şirket ile işverenin düzenlediği emeklilik sözleşmesi,

b) Bir grup emeklilik planına bağlı olarak düzenlenen ve şirket ile katılımcının taraf olarak yer aldığı emeklilik sözleşmesi,

c) Katılımcılardan bizzat veya yetkili organları vasıtasıyla onay alan sponsorun katılımcılar adına katkı payı ödediği veya katkı payının ödenmesine aracılık ettiği ve katılımcılar adına sponsor ile şirketin taraf olarak yer aldığı emeklilik sözleşmesi kategorilerinde düzenlenebilir.

İşveren Grup Emeklilik Sözleşmesi

Bir istihdam ilişkisine dayalı olarak, bir işveren ile şirket arasında imzalanan ve katılımcı adına işveren tarafından katkı payı ödenen emeklilik sözleşmesidir.

Fon dağılımı-plan değişikliği ve aktarım hakları hak kazanma süresi sonuna kadar kural olarak işveren tarafından kullanılabilir. İşveren, fon dağılımı değişikliği kullanım hakkını katılımcıya devredebilir.

 
Gri Creative Agency © 2012 Emeklilik Gözetim Merkezi