Ana Sayfa I Site Haritası I İletişim
Bireysel Emeklilik Sistemi Bilgilendirme Sitesi Emeklilik Gözetim Merkezi
Ara
BES Genel Bilgilendirme Tasarruf Dönemi Emeklilik Dönemi

BES Genel Bilgilendirme

 

Cayma Hakkı ve Yürürlüğe Girme

 
 

Bu bölümde sadece Bireysel Emeklilik Sistemine ilişkin bilgilendirme mevcuttur. Otomatik katılıma ilişkin sorularınız için www.egm.org.tr web sitesinde yer alan “Otomatik Katılım” bölümünü incelemeniz gerekmektedir.

 

Emeklilik sözleşmeniz, şirketiniz tarafından reddedilmediği takdirde, varsa blokaj süresinin tamamlanmasını müteakip, katkı payı olarak yapılan ilk ödemenin şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihte yürürlüğe girer. Emeklilik şirketiniz sözleşmenizi, yürürlük tarihinden itibaren 10 iş günü içinde tercihiniz doğrultusunda kalıcı veri saklayıcısı (kısa mesaj, elektronik posta, internet, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortam) ile veya matbu halde size göndermekle yükümlüdür.


Teklif formunu imzalamanızı veya teklifi onaylamanızı müteakip iki ay içinde cayma hakkınızı kullanabilirsiniz. Cayma bildiriminin şirkete ulaşmasını takip eden işgünü verilen ödeme talimatları iptal ettirilir ve katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikim bildirimin şirkete ulaşmasını takip eden 10 iş günü içinde fon toplam gider kesintisi haricinde yapılan diğer tüm kesintilerle birlikte iade edilir. Sözleşmeniz yürürlüğe girdikten sonra cayma hakkını kullanmanız durumunda, varsa getiri tutarı stopaja tabi olur.

İşveren grup emeklilik sözleşmelerinde işverene “sözleşme”, katılımcılara ise işveren yürürlük tarihinden itibaren 10 iş günü içinde işverenin tercihi doğrultusunda kalıcı veri saklayıcısı ile veya matbu halde gönderilir.

 

dikkatCayma hakkı süreniz dolmadan önce, teklif formu ve giriş bilgi formunuzu okuyarak, sözleşmeniz kapsamında yapılacak kesintileri inceleyiniz.

 
Gri Creative Agency © 2012 Emeklilik Gözetim Merkezi