Ana Sayfa I Site Haritası I İletişim
Bireysel Emeklilik Sistemi Bilgilendirme Sitesi Emeklilik Gözetim Merkezi
Ara
BES Genel Bilgilendirme Tasarruf Dönemi Emeklilik Dönemi

BES Genel Bilgilendirme

 

Şirket ve Plan Seçerken

 
 

Bu bölümde sadece Bireysel Emeklilik Sistemine ilişkin bilgilendirme mevcuttur. Otomatik katılıma ilişkin sorularınız için www.egm.org.tr web sitesinde yer alan “Otomatik Katılım” bölümünü incelemeniz gerekmektedir.

Giriş Aidatı, Yönetim Gider Kesintisi ve Ara Verme Kesintileri

Emeklilik şirketi, yeni bir bireysel emeklilik hesabı açtırmanız ve aynı şirkette başka bir bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmeniz olmaması durumunda sizden giriş aidatı talep edebilir. Giriş aidatı peşin, azami 1 yıl içinde tahsil edilmek üzere taksitli veya ertelenmiş olarak alınabilir.

Ayrıca emeklilik şirketlerinin, giderlerini karşılamak amacı ile yatırdığınız katkı payları ile birikiminiz üzerinden yönetim gider kesintisi yapma hakkı bulunuyor.

Buna ek olarak, vadesinde ödemediğiniz katkı payının ödeme tarihini müteakip 3 ay içinde hesabınıza herhangi bir ödeme yapmamanız durumunda ödemeye ara verdiğiniz kabul edilir. Ödemeye ara vermeniz halinde ara verme süresi boyunca birikiminizden ek yönetim gideri kesintisi yapılabilir. 1 yıl boyunca ödemeye ara verme durumunda bireysel emeklilik hesabınıza ilişkin olarak emeklilik gözetim merkezine ödenen sabit giderler birikiminizden indirilebilir.

Sözleşmenizin ilk 5 yılında; giriş aidatı, yönetim gider kesintisi ve ara verme kesintileri toplam tutarı, her bir yıl için ilgili takvim yılının ilk altı ayında uygulanan aylık brüt asgari ücretin %8,5’ini aşamaz. Sözleşmenizin 6. yılı ve sonrası için ilgili kesintisiler yapılmaz. Emeklilik veya zorunlu ayrılma durumları haricinde, 5 yıldan önce sözleşmenizi sonlandırmanız halinde, bu maktu tutarın sözleşmenizin 5. yılı sonuna kadar olan süreye karşılık gelen ve ayrılma tarihinize kadar şirketçe tahsil edilmemiş olan kısmı, şirketçe bireysel emeklilik hesabınızdaki birikiminizden ertelenmiş giriş aidatı şeklinde indirilebilir.

Şirketiniz, sözleşmenizin ilk 5 yılında her yıl için yapılan kesintilerin, yukarıda belirtilen kesinti üst sınırlarını aşıp aşmadığını kontrol eder.

İlgili sınırlamaların aşıldığının tespiti halinde aşan tutar ilgisine göre tarafınıza veya emeklilik hesabınıza takip eden 5 iş günü içinde iade edilir.

dikkatPlan tercihinizi yaparken plan kapsamında sunulan giriş aidatı ödeme şekilleri ve tutarlarını ve ödediğiniz katkı payına, varsa başlangıç katkı payına, ek katkı payına ve birikim tutarınıza uygulanan yönetim gideri kesintisi oranlarını ve ara verme durumunda yapılacak kesinti uygulamalarını gözden geçirmeyi unutmayın!


Fon Toplam Gider Kesintisi

Emeklilik şirketiniz, fon net varlık değeri üzerinden yapılan fon işletim gideri kesintisi dahil olmak üzere, fona ilişkin giderlerin karşılanması için fondan gider kesintisi yapılabilir. Bu kapsamda yapılacak toplam kesinti oranları üst sınırları, günlük azami yüzbinde 3, yüzbinde 5,25, yüzbinde 6,25 olmak üzere üçe ayrılmış olan fon grubu bazında belirlenmiştir. Fon işletim gideri kesintisi oranı, bireysel emeklilik hesaplarındaki artan birikimle doğru orantılı olarak daha önemli hale gelir.

Grup Emeklilik Yatırım Fonları

Azami günlük fon toplam

gider kesintisi oranı

Azami yıllık fon toplam

gider kesintisi oranı (%)

I

Para Piyasası Fonları / Kıymetli Madenler Fonu

Yüz binde 3

1,09

II

Borçlanma Araçları Fonu

Standart Fon

Endeks Fonu

Yüz binde 5,25

1,91

III

Hisse Senedi Fonu

Katılım Fonu

Karma Fon

Fon Sepeti Fonu

Değişken Fon

Yaşam Döngüsü/Hedef Fon

Yüz binde 6,25

2,28

Fon türleri bazında yapılan performans kesintisi ve fona ilişkin zorunlu giderlerin karşılanmasına yönelik kesintiler hariç olmak üzere fonlardan yapılan fon toplam gider kesintileri, sözleşmenin 6. yılından itibaren yıllık olarak her sözleşme yılı sonunda ve sözleşmenin sonlandırılması durumunda sonlandırma tarihini takip eden 5 iş günü içinde ilgisine göre tarafınıza veya emeklilik hesabınıza 01.01.2021 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen oranlarda iade edilecektir.

Sözleşme Yılı İade Oranı
6

%2,5

7

%5

8

%7,5

9

%10

10

%12,5

11

%15

12

%17,5

13

%20

14

%22,5

15 ve üzeri

%25

 


2021 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Kesinti Kontrolleri ve İadeler

Sözleşmenizi 6. yıl ve sonrasında sonlandırmanız durumundasözleşmeniz kapsamında yapılabilecek toplam kesinti tutarı,, sonlanma tarihinde, sözleşmeniz kapsamında devlet katkısı hesabınızda bulunan tutarın aşağıda belirtilen oranlarını aşamaz. Buna ilişkin üst sınır kontrolü 01.01.2021 tarihinde uygulanmaya başlayacaktır.

Sözleşme Yılı Azami Oran
6

%60

7

%70

8

%80

9

%90

10 ve üzeri

%100

 

İlgili sınırlamaların aşıldığının tespiti halinde aşan tutar ilgisine göre tarafınıza veya emeklilik hesabınıza 5 iş günü içinde iade edilir.


2021 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Kesinti İadelerine Konu Olmayacak Durumlar

01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanacak olan devlet katkısı ile ilişkilendirilen kesinti üst sınırı kontrolü aşağıda belirtilen durumdaki sözleşmeler için yapılmayacaktır.

Kontrol tarihi itibarıyla;

- Toplam birikim tutarı yıllık brüt asgari ücretin 10 katını aşan sözleşmeler

- Düzensiz ödeme durumunda olan sözleşmeler

Birikim tutar hesaplamasında ilgili takvim yılının ilk 6 ayında geçerli olan aylık brüt asgari ücret tutarı dikkate alınacaktır.

Plan Kapsamında Sunulan Fonlar

Planınızın belirlediği stratejiler doğrultusunda sunduğu fonlar da farklılık gösterebilir.

dikkat

Plan dahilinde sunulan fonların yatırım tercihleriniz ile uyuştuğundan emin olun.

 

Katkı Payı

Emeklilik şirketlerinin emeklilik ürünü olan planları alabilmek için şirketlerce minimum katkı payı tutarı belirlenebilir. Emeklilik sözleşmesinin ilgili plana dahil olması halinde, ödenen katkı payı tutarının en az bu tutar kadar olması gerekir.

dikkatAsgari katkı payı tutarının üzerindeki herhangi bir tutarı katkı payı olarak belirleyebilirsiniz. Ödediğiniz katkı payı tutarının, birikim tutarınızı etkileyen en önemli faktörlerden biri olduğunu unutmayınız.

 

Düzensiz Ödeme

Vadesi 01.01.2016 ve sonrası olan katkı payı ödemelerinizi 3 ay içinde, yapmamanız durumunda, ilgili sözleşmeniz çerçevesinde düzensiz ödeme yaptığınız kabul edilir.

Sözleşmenizin düzensiz ödeme statüsünden çıkabilmesi için, emeklilik sözleşmenizin katkı payı ödenmemiş vadelerine ilişkin tutarlarının tamamının tek seferde ödemeniz gerekmektedir.

Bununla birlikte, katılımcının düzensiz ödeme statüsünden çıkarılması hususunda, mevzuat kapsamında olmak koşulu ile dahil olunan plan kapsamındaki uygulamalar esastır.

dikkatŞirketinize planınız kapsamında, katılımcının düzensiz ödeme statüsünden çıkarılması hususunda katılımcı lehine yapacağı uygulamalar olup olmadığını sorunuz.


Özel Hizmetler/Ek Faydalar

Şirketiniz standart hizmetler dışında plan kapsamında ek hizmetler veya faydalar sunabilir.
Şirketinizden planınız kapsamında sunulan bu tür hizmet ve faydaların kapsam ve geçerlilik sürelerini öğrenin.

Blokaj Süresi

Kredi kartı ile ödeme yaptığınız durumlarda emeklilik şirketinin kredi kartınıza uygulayacağı blokaj süresini öğrenin.

Hizmet Sunumu ve Kalitesi

Şirketiniz bireysel emeklilik hesabınıza ait günlük bilgilere erişiminizi sağlamakla ve bazı bilgi, belge ve hizmetleri çağrı merkezi ve internet sitesinde sizin adınıza oluşturulan güvenli sayfalar aracığı ile sunmakla yükümlüdür.
Tercih ettiğiniz iletişim kanalı aracığı ile şirketiniz tarafından sunulan hizmetlerin ve hizmet kalitesinin beklentilerinizi karşıladığından emin olun.

 

 
Gri Creative Agency © 2012 Emeklilik Gözetim Merkezi